Si fas plans a un any vista, planta arròs.
Si els fas per 10 anys, planta arbres.
Si el teu pla és per a tota la vida, aprèn, educa’t, forma’t.

Pl.President Tarradellas, 11
17600 Figueres
Tel. 902 88 92 67

Xarxes Socials

Facebook


Twitter

Veure en PDF

 

Curs destinat a aprendre a programar aplicacions per a dispositius mòbils (telèfons i tabletes) que funcionin amb el sistema operatiu Android.

Presentació d'Android

 • Què és Android? Installació de l'entorn.
 • Primer programa en Android.
 • Explorant SDK Android.

Aprofundiment d'Android

 • Gràfics 2D
 • Gràfics 3D
 • Multimèdia
 • Bases de dades SQLite

Properes generacions

 • Geolocalització
 • Sensors
 • Acceleròmetre
 • Bluetooth
 • Multitouch
 • Reconeixement per veu

Web-mòbil

 • Web-Service
 • Php mòbil

Publicació d'aplicacions a l'Android Market

 • Firma d'aplicacions
 • Registre i publicació
 • Fer rentables les aplicacions
Col.lectiu:

Nivell d'informàtica avançat

Durada:

150 hores

Horari:

 

Hores presencials: 20

Hores a distància: 130

Sessions presencials:

Les sessions presencials seran de 19:00h a 21:00h. 

Inici del curs:

Consultar

Preu:

Pagament:     Comptat: 295,00€ (Persones en situació d'atur: 280€)

                     Aplaçat:  135,00€ matrícula i 2 rebuts 90,00€ cadascun.